سود سوزآور (سدیم هیدروکسید) چیست؟
کاربرد های سود سوزآور چیست؟

اشتراک گذاری:

سود سوزآور ترکیب شیمیایی سدیم هیدروکسید می باشد که قلیایی است و نوعی باز محسوب می شود و برای خنثی کردن اسید کاربرد دارد. امروز می توان سود سوزآور را بصورت پودر، گلوله، پولک، محلول و غیره تولید کرد.

سدیم هیدروکسید یک ماده جامد سفید است و بسیار سوزاننده می باشد که در صورت تماس با پوست باعث سوختگی شدید می شود. از سود سوزآور (سدیم هیدروکسید) برای رفع انسداد زهکشی ها و ساخت صابون می توان استفاده کرد. همچنین برای پاک کردن لوله تخلیه، حذف چربی های تجمع یافته و تولید مواد شوینده نیز کاربرد دارد.

برای کسبب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق صفحه تماس با ما نشانی و شماره تماس ما را داشته باشید.

نظر بدهید